THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CSDL ĐIỆN TỬ NỘI SINH

 

 

Thư viện ĐHKT TP.HCM thông báo đến các giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên như sau:

         Từ ngày 05/12/2015 đến ngày 05/01/2015, Thư viện tiến hành thử nghiệm sử dụng ứng dụng MyOpac. MyOpac là ứng dụng cho phép bạn đọc  mượn – trả tài liệu điện tử như mượn – trả tài liệu giấy. Ứng dụng này sẽ thay thế cho việc cho xem và dowload CSDL nội sinh hiện nay.

         Tài liệu thư viện sẽ thử nghiệm cho mượn là CSDL nội sinh của thư viện như Luận văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ, Công trình nghiên cứu khoa học các cấp và Chuyên đề tốt nghiệp.

         Trong thời gian thử nghiệm, bạn đọc có ý kiến gì xin gửi mail về địa chỉ ntkhuyen@ueh.edu.vn

Kích hoạt và Download ứng dụng

Truy cập vào lib.ueh.edu.vn và đăng nhập vào tài khoản cá nhân bằng số thẻ sinh viên (nếu bạn đọc nào chưa đăng nhập lần nào pass mặc định là số thẻ)

 

 

 

 1

 

 

Kích hoạt MyOpac:

 

 2

 

Tải ứng dụng

         Truy cập địa chỉ http://libvn.net/Default.aspx?ArticleId=d66efec2-1cd4-4c08-98c6-8ade5d92cf96 để tải và tìm hiểu thông tin về ứng dụng.

Chính sách mượn trả với từng đối tượng bạn đọc

Đối với sinh viên, học viên  cao học và nghiên cứu sinh

         Thời gian mượn: 20 ngày

         Số lượng tài liệu được mượn: 5 tài liệu/ lượt

Đối với giảng viên, cán bộ viên chức trong trường

         Thời gian mượn: 30 ngày

         Số lượng mượn: 15 tài liệu/ lượt

Lưu ý

         Bạn đọc nên đổi pass khi sử dụng ứng dụng này.

         Thẻ của bạn đọc phải còn hạn sử dụng mới có thể mượn trả tài liệu.


Theo Thư Viện Trường ĐH Kinh tế TPHCM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CSDL ĐIỆN TỬ NỘI SINH

I.     Thư viện ĐHKT TP.HCM thông báo đến các giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên như sau:

         Từ ngày 05/12/2015 đến ngày 05/01/2015, Thư viện tiến hành thử nghiệm sử dụng ứng dụng MyOpac. MyOpac là ứng dụng cho phép bạn đọc  mượn – trả tài liệu điện tử như mượn – trả tài liệu giấy. Ứng dụng này sẽ thay thế cho việc cho xem và dowload CSDL nội sinh hiện nay.

         Tài liệu thư viện sẽ thử nghiệm cho mượn là CSDL nội sinh của thư viện như Luận văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ, Công trình nghiên cứu khoa học các cấp và Chuyên đề tốt nghiệp.

         Trong thời gian thử nghiệm, bạn đọc có ý kiến gì xin gửi mail về địa chỉ ntkhuyen@ueh.edu.vn

II.    Kích hoạt và Download ứng dụng

1.    Truy cập vào lib.ueh.edu.vn và đăng nhập vào tài khoản cá nhân bằng số thẻ sinh viên (nếu bạn đọc nào chưa đăng nhập lần nào pass mặc định là số thẻ)

 

 

Nhấn vào đây để đăng nhập

 

 

 

 

2.    Kích hoạt MyOpac:

 

B2: Nhấn vào Kích hoạt MyOpac và làm theo hướng dẫn

B1: Nhấn vào tên bạn, thông tin tài khoản của bạn sẽ hiện lên.

 

3.    Tải ứng dụng

         Truy cập địa chỉ http://libvn.net/Default.aspx?ArticleId=d66efec2-1cd4-4c08-98c6-8ade5d92cf96 để tải và tìm hiểu thông tin về ứng dụng.

III.  Chính sách mượn trả với từng đối tượng bạn đọc

1.    Đối với sinh viên, học viên  cao học và nghiên cứu sinh

         Thời gian mượn: 20 ngày

         Số lượng tài liệu được mượn: 5 tài liệu/ lượt

2.    Đối với giảng viên, cán bộ viên chức trong trường

         Thời gian mượn: 30 ngày

         Số lượng mượn: 15 tài liệu/ lượt

IV. Lưu ý

         Bạn đọc nên đổi pass khi sử dụng ứng dụng này.

         Thẻ của bạn đọc phải còn hạn sử dụng mới có thể mượn trả tài liệu.