SOBRS23 Current issues on long term lending in Vietnam 01/10/2018

Kính mời Giảng viên khoa Ngân hàng; NCS, Học viên cao học chuyên ngành NH và khách mời tham dự Seminar khoa Ngân hàng “Current issues on long term lending in Vietnam”.

Báo cáo viên: TS. Phạm Phú Quốc.

Vào lúc 9g00-12g00 ngày thứ Hai-01/10/2018 tại phòng A2.04, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3