SOBRS24 Cultural differences in economic and behavioral decission making 19/11/2018

Seminar khoa Ngân hàng “Cultural differences in economic and behavioral decission making”. Báo cáo viên: Professor Marc Oliver Rieger, Uni-Trier, Germany.

Thành phần dự: Giảng viên khoa Ngân hàng; NCS, Học viên cao học chuyên ngành NH và khách mời.

Vào lúc 9g00-12g00 ngày thứ Hai-19/11/2018 tại phòng A1.03, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3