Sinh hoạt khoa học, cơ sở lý thuyết và trích dẫn tài liệu tham khảo

Thời gian

Nội dung

Chủ đề

Người trình bày

Địa điểm

Thứ bảy

19/03/2016

08h30 – 10h30

 

Workshop

Cơ sở lý thuyết và trích dẫn tài liệu tham khảo

TS. Hoàng Hải Yến

Phòng B.124

279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10

 

Ghi chú: dành cho sinh viên khóa 38 hệ Đại học chính quy, khoa Ngân hàng

Đăng ký tham dự qua biểu mẫu

https://docs.google.com/a/ueh.edu.vn/forms/d/12yWPC9toAJnX8mibfA0dOpbKnAvRpSUSQ82tsbirqok/viewform?c=0&w=1