Tọa đàm về học kỳ doanh nghiệp

Bên cạnh chương trình “Thực tập tốt nghiệp”, từ năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chính thức triển khai chương trình “Học kỳ doanh nghiệp”. Đây là cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức nhằm phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn, đồng thời rèn luyện phương pháp, kỹ năng làm việc, trải nghiệm và hình thành năng lực nghề nghiệp. Đồng thời, nội dung học phần “Học kỳ doanh nghiệp” bám sát nội dung chương trình đào tạo của UEH và vị trí làm việc phù hợp với kiến thức ngành/chuyên ngành đào tạo, giúp sinh viên đạt được những mục tiêu cần thiết được thể hiện trong đề cương chi tiết học phần “Học kỳ doanh nghiệp”. Sinh viên tham gia “Học kỳ doanh nghiệp” sẽ được sự hướng dẫn và đánh giá từ giảng viên của khoa và người phụ trách hướng dẫn tại Quý đơn vị.
Để có thể chuẩn bị tốt cho chương trình, Khoa Ngân hàng tiến hành tổ chức “Tọa đàm về học kỳ doanh nghiệp” với thông tin cụ thể như sau:
Thời gian:  08h00 – 11h30, ngày 07/7/2020.
Địa điểm: Phòng B1.204, cơ sở B – 279 NguyễnTri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM.
Thành phần tham dự:
– Đại diện các Ngân hàng thương mại, Công ty chứng khoán
– Đại diện Ban Giám hiệu UEH, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí, Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình.
– Toàn thể giảng viên khoa Ngân hàng, giảng viên có quan tâm
– Đại diện Ban cán sự lớp của các lớp sinh viên khóa 43.
Nội dung thảo luận: 
(1) Mục đích, yêu cầu của học phần Học kỳ doanh nghiệp
(2) Vai trò của Doanh nghiệp tổ chức học phần Học kỳ doanh nghiệp
(3) Vai trò của Giảng viên, người hướng dẫn học phần Học kỳ doanh nghiệp
(4) Điều kiện và trách nhiệm củasinh viên trong quá trình tham gia học phần Học kỳ doanh nghiệp
(5) Hồ sơ biểu mẫu đánh giá kết quả học phần Học kỳ doanh nghiệp
(6) Các vấn đề khác có liên quan.
Timeline chương trình:
08h00 – 08h10: Phát biểu khai mạc tọa đàm
08h10  – 09h00: Báo cáo tham luận
09h00  – 09h30: Thảo luận
09h30 – 09h45: Teabreak
09h45 – 10h15: Báo cáo tham luận
10h15 – 10h45: Thảo luận
10h45 – 11h00: Tổng kết nội dung buổi tọa đàm
Kỷ yếu học kỳ doanh nghiệp: