SobRS 27 Công nghệ Blockchain và Facebook Libra, tương lai nào cho tiền kỹ thuật số

Ngày 22/7/2019 tại A204 cơ sở A số 59C Nguyễn Đình Chiểu, PGS. TS. Trương Quang Thông, Trưởng Bộ môn Ngân hàng Quốc tế chủ trì tổ chức buổi sinh hoạt khoa học SobRS 27 Công nghệ Blockchain và Facebook Libra, tương lai nào cho tiền kỹ thuật số.

Buổi sinh hoạt khoa học gồm 02 bài báo cáo:

1. ỨNG DỤNG FINTECH TRONG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TỰ ĐỘNG VỚI BIG DATA
Báo cáo viên: Nguyễn Trung Thông
FinTech đã được ứng dụng rất mạnh mẽ tại các ngân hàng thương mại trên thế giới. Sử dụng hệ thống dữ liệu lớn (big data), các ngân hàng có thể xây dựng hệ thống phân loại, xếp hạng khách hàng, thẩm định tín dụng một cách hoàn toàn tự động. Điều này làm giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ của cán bộ tín dụng và giúp hệ thống vận hành nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro con người và rủi ro tác nghiệp.
Buổi trình bày có các nội dung sau:
i. Xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của khách hàng dựa trên dữ liệu mẫu của Kaggle – trang tài nguyên cho khoa học dữ liệu, ii. Sử dụng hệ thống lập trình trên nền tảng đám mây Google Colab để lập trình Python xử lý dữ liệu lớn, iii. Chấm điểm khách hàng, thẩm định tín dụng khách hàng và kiến nghị cho hội đồng tín dụng ra quyết định.

2. LIBRA ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ MỚI CỦA FACEBOOK
Báo cáo viên: Phạm Khánh Duy
Facebook đã giới thiệu cơ chế hoạt động, và những kỳ vọng về đồng tiền điện tử mới của mình. Phần trình bày đã nói rõ về cơ chế hoạt động, cách phát hành, mục tiêu, ý nghĩa và các vấn đề pháp lý liên quan đến đồng tiền điện tử này. Phần trình bày được góp ý rất nhiều về các vấn đề pháp lý và chính sách.