Thông tin tuyển dụng TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tuyển dụng các vị trí dành cho những sinh viên mong muốn có cơ hội thực tập tại môi trường làm việc trong ngành ngân hàng:

  • Thực tập sinh (dành cho các sinh viên năm 3, năm cuối mong muốn cơ hội được làm việc tại TPBank).
  • Các vị trí tuyển chính thức như sau:
  1. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
  2. Chuyên viên Quan hệ KHDN

Ngoài ra trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng nhân sự, TPBank thông tin tuyển dụng các vị trí như sau:

TT

Vị trí Tuyển dụng

Khối/Đơn vị

Phòng/Trung tâm

Khu vực

Thông tin chi tiết

1

Chuyên viên Cao cấp Đầu tư Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn Trung tâm Đầu tư miền Bắc/miền Nam Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/486/

2

Chuyên viên Phân tích và Quản lý tín dụng Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn Phòng Phân tích và Quản lý tín dụng TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/299/

3

Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1) Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn miền Bắc/miền Nam Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/266/
4 Trợ lý Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp lớn (ARM) Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn Phòng Quản lý Kinh doanh Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/182/

5

Chuyên viên bán các sản phẩm đầu tư Khối Ngân hàng Cá nhân Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/Miền Nam Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/1395/

6

Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp Khối Ngân hàng Cá nhân Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/Miền Nam Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/1209/

7

Chuyên viên/CVC Phân tích rủi ro Khối Ngân hàng Cá nhân Phòng Dự án chiến lược và Phân tích dữ liệu, quy trình tự động/Trung tâm Digital Banking TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/1297/

8

Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp Khối Ngân hàng Cá nhân Phòng Collection Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/1299/

9

Nhân viên Tư vấn khách hàng kênh Livebank Khối Ngân hàng Cá nhân Phòng Vận hành và Kinh doanh LiveBank/Trung tâm Digital Banking Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Đà Lạt, Huế, Hải Dương, Vinh, Vĩnh Phúc https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/1298/

10

Trưởng Bộ phận bán các sản phẩm đầu tư Khối Ngân hàng Cá nhân Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/Miền Nam Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/1396/

11

Trưởng nhóm Thúc đẩy bán khu vực Miền Nam Khối Ngân hàng Cá nhân Phòng Quản lý bán hàng và Thúc đẩy bán TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/1392/

12

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Khối Vận Hành Trung tâm Hỗ trợ tín dụng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/799/

13

Nhân viên lái xe Khối Vận Hành Trung Tâm Nghiệp Vụ Giao Dịch Và Kho Quỹ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh Liên hệ TuyetHT để có thông tin chi tiết

14

Nhân viên Quỹ Khối Vận Hành Trung Tâm Nghiệp Vụ Giao Dịch Và Kho Quỹ Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh Liên hệ TuyetHT để có thông tin chi tiết

15

Kiểm tra viên Kiểm soát tuân thủ tín dụng Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Phòng Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ miền Bắc/miền Nam Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/406/

16

Trưởng nhóm Kiểm soát tuân thủ tín dụng Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Phòng Kiểm soát nội bộ và Tuân thủ miền Bắc/miền Nam Hà Nội,  TP. Hồ Chí Minh https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-view/194/

Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng, sinh viên tham khảo tại Website TPBank theo đường link: https://tuyendung.tpb.vn/vi-tri-tuyen-dung/

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về email: khanglqt@tpb.com.vn