Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2016 – Khoa Ngân hàng

Hình ảnh buổi Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2016 – Khoa Ngân hàng vào Thứ Hai 11/01/2016 tại phòng B.201.