Hội thảo “Chương trình tiên tiến quốc tế UEH: Đào tạo và giảng dạy trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng theo hướng ứng dụng tại Khoa Ngân hàng”

Ngày 24/03/2016 tại phòng họp A105, Khoa Ngân hàng tổ chức hội thảo “Chương trình tiên tiến quốc tế UEH: Đào tạo và giảng dạy trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng theo hướng ứng dụng tại Khoa Ngân hàng”.

Đến tham dự hội thảo có PGS. TS Phan Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu Trưởng, PGS.TS Hồ Viết Tiến, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và HTQT, Ban Lãnh đạo Khoa Ngân hàng, giảng viên Khoa Ngân hàng và các Giám đốc, Trưởng phòng của một số ngân hàng thương mại tại TP HCM.