Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và cuộc thi UEH 40 mùa hoa