DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA NGÂN HÀNG ĐẠT GIẢI THƯỞNG “NHÀ KINH TẾ TRẺ UEH” NĂM 2015

Stt

Giải

Mã số

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

Họ và tên tác giả

Khóa

Khoa

Lớp

30

B

209

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Tân Bình

ThS. Nguyễn Phúc Cảnh

Nguyễn Thạc Quang Đại, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Hoàng Vũ

K37

Ngân hàng

NH07

58

B

206

Nâng cao hiệu quả vai trò của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng. Bài học từ Mỹ và Hàn Quốc

ThS. Nguyễn Quốc Anh

Nguyễn Thạc Quang Đại, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Hoàng Vũ, Trần Thành Danh, Đinh Nho Đỏ

K37

Ngân hàng

NH07 08 09

93

C

148

Mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ, lãi suất cho vay và quản tri rủi ro danh mục tín dụng: bằng chứng thực nghiệm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc

Lê Thông Tiến

K37

Ngân hàng

NH5