Báo cáo chuyên đề “Can thiệp của Chính phủ và sự ổn định của hệ thống ngân hàng thương mại: Bằng chứng từ các quốc gia trên thế giới”

Khoa Ngân hàng tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Can thiệp của Chính phủ và sự ổn định của hệ thống ngân hàng thương mại: Bằng chứng từ các quốc gia trên thế giới”.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Thời gian: 09g00, thứ 4, ngày 27/05/2015

Địa điểm: Phòng B.125 – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10

Thành phần tham dự: Giảng viên, CBVC và Nghiên cứu sinh quan tâm