Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng kho dữ liệu của Ngân hàng thế giới

Sáng ngày 24/4/2015, tại Hội trường A. 103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu và trao đổi về kho dữ liệu của Ngân hàng Thế giới bao gồm MapVietnam, World Bank Open data và Open Knowledge Repository dành cho giảng viên và sinh viên trong và ngoài UEH.

Xem thêm…