Hội thảo “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tại Việt Nam”

Trong xu hướng hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt quyết định sự thành công trên mọi lĩnh vực; Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Khoa Ngân hàng thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trong thời gian qua đã thực hiện chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến quốc tế với nội dung và phương pháp giảng dạy mà các trường đại học tiên tiến trên thế giới hiện đang áp dụng.

Sáng ngày 05/12/2016, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Khoa Ngân hàng đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam” để góp phần thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Xem thêm…