HỘI THẢO TRAO ĐỔI NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA NGÂN HÀNG

Thời gian: 08h30 Thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2015

Địa điểm: Phòng B.201 – 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TPHCM.

Thành phần tham dự: Ban Lãnh Đạo Khoa NH, tất cả các Phó giáo sư, Tiến sĩ  tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ Khóa K23 và bồi dưỡng K24.

Nội dung:

– Thực hiện qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

– Thực hiện thống nhất cấu trúc luận văn thạc sĩ

– Thống nhất cách đánh giá luận văn thạc sĩ.

– Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu đề tài của luận văn.

– Các nội dung khác liên quan đến luận văn.