Hội thảo “Tương lai của Fintech và Ngân hàng: Phát triển và đổi mới – The future of Fintech and Banking: Evolution and revolution”

Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của các công ty công nghệ tài chính (Fintech) cùng với cách mạng kỹ thuật số đã thay đổi cơ bản ngành dịch vụ tài chính – ngân hàng. Xuất phát từ xu hướng tất yếu hiện nay về Hợp tác – Phát triển Fintech – Ngân hàng,  Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tương lai của Fintech và Ngân hàng: Phát triển và đổi mới” vào sáng ngày 22/11/2018, tại Cơ sở A, UEH.

Xem thêm…