GIỚI THIỆU VỀ LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA NGÂN HÀNG

Liên chi hội sinh viên khoa Ngân hàng trực thuộc Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

*Nhiệm vụ hoạt động:

1. Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

2. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

4. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ.

*Quá trình hoạt động:

Được thành lập ngày 15/10/2003, Liên chi hội sinh viên khoa Ngân hàng đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, nhiều năm liền nhận giấy khen Hiệu trưởng, Trung ương Hội, Thành Hội về hoạt động xuất sắc trong công tácHội và phong trào thanh niên. Hiện nay, Liên chi hội sinh viên khoa Ngân hàng quản lý: 18 chi hội và 1 CLB Chứng khoán SCUE, với gần 2000 hội viên, sinh viên.

*Các hoạt động tiêu biểu:

Trong nhiệm kỳ IX (2013-2014) Liên chi hội sinh viên khoa hoạt động theo 2 cuộc vận động và 5 chương trình:

– Cuộc vận động sinh viên 5 tốt.

– Cuộc vận động sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.

– Chương trình sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong.

– Chương trình sinh viên học tập sáng tạo.

– Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

– Chương trình sinh viên tình nguyện.

– Chương trình xây dựng Hội Sinh viên vững mạnh.

            Trong thời gian tới, Liên chi hội sinh viên khoa Ngân hàng vẫn sẽ là người bạn đáng tin cậy của các bạn Hội viên, sinh viên; cùng với Đoàn khoa mang lại môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh và bổ ích hơn nữa tới các bạn sinh viên.