Kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 23.1-LTĐHCQ

Chương trình thực tập tốt nghiệp Khóa 23.1 – LTĐHCQ

Danh sách Giảng viên hướng dẫn

Danh sách giảng viên hướng dẫn (Bổ sung)

Thông tin hướng dẫn TTTN: Ngày 06/12/2019 (18g00): Chương trình hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 23.1 LTĐHCQ tại P.D204 (196 Trần Quang Khải, Quận 1). Thành phần dự: Toàn thể sinh viên khóa 23.1 LTĐHCQ đã đăng ký TTTN.