Kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 42-ĐHCQ đợt 2

Chương trình thực tập khóa 42- ĐHCQ năm 2019 đợt 2

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn

Thông tin hướng dẫn TTTN: Ngày 06/12/2019 (15g00): Chương trình hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 42 ĐHCQ (lần 2) tại phòng D.204 (196 Trần Quang Khải, Quận 1). Thành phần dự: Toàn thể sinh viên các lớp NH, TTCK khóa 42 ĐHCQ đăng ký TTTN lần 2.