Lịch gặp Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

                                       LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

 1. TS. Lại Tiến Dĩnh: Ngày 24/7/2019 (10g00): Tại phòng nghỉ giảng viên lầu 2 – Cơ sờ 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ được phân công hướng dẫn.
 2. PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương: Ngày 25/7/2019 (17g00): Tại văn phòng khoa Ngân hàng P.D204 cơ sở 196 Trần Quang Khải, Quận 1. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ được phân công hướng dẫn.
 3. ThS. Nguyễn Trung Thông: Ngày 25/7/2019 (11g00) tại căn tin cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ, khóa 22 LTĐHCQ được phân công hướng dẫn. Lưu ý: in sẵn chương trình thực tập và chuẩn bị tên đề tài.
 4. ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương: Ngày 25/7/2019 (13g00): Tại văn phòng khoa Ngân hàng P.D204 cơ sở 196 Trần Quang Khải, Quận 1. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ được phân công hướng dẫn.
 5. TS. Thân Thị Thu Thủy: Ngày 26/7/2019 (08g00): Tại văn phòng khoa Ngân hàng P.D204 cơ sở 196 Trần Quang Khải, Quận 1. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ được phân công hướng dẫn.
 6. PGS.TS. Trương Quang Thông: Ngày 26/7/2019 (18g30): Tại văn phòng khoa Ngân hàng P.D204 cơ sở 196 Trần Quang Khải, Quận 1. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ được phân công hướng dẫn.
 7. ThS. Phạm Khánh Duy: Ngày 26/7/2019 (15g00): Tại phòng nghỉ giảng viên P.B205 – Cơ sờ 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ được phân công hướng dẫn.
 8. TS. Nguyễn Thanh Phong: Ngày 27/7/2019 (15g30). Tại văn phòng khoa Ngân hàng P.D204 cơ sở 196 Trần Quang Khải, Quận 1. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ được phân công hướng dẫn.
 9. TS. Trần Thị Mộng Tuyết: Ngày 29/7/2019 (15g00). Tại văn phòng khoa Ngân hàng P.D204 cơ sở 196 Trần Quang Khải, Quận 1. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ được phân công hướng dẫn.
  Lư ý: Các bạn sinh viên chuẩn bị tài liệu như sau
  1/ Tài liệu chương trình thực tập TN K42 – Chuyên ngành Ngân hàng – Thị trường chứng khoán (Web SOB).
  2/. Tên Đề tài dự kiến (có thể Đề cương chi tiết).
  3/. Thắc mắc về đơn vị thực tập (nếu có)
 10. ThS. Cao Ngọc Thủy: Ngày 29/7/2019 (17g30). Tại văn phòng khoa Ngân hàng P.D204 cơ sở 196 Trần Quang Khải, Quận 1. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ, khóa 22 LTĐHCQ được phân công hướng dẫn.
 11. TS. Phạm Thị Anh Thư: Ngày 27/7/2019 (8g30) tại Phòng nghỉ giảng viên (tầng trệt) sở 196 Trần Quang Khải, Quận 1. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ, khóa 22 LTĐHCQ được phân công hướng dẫn. Lưu ý: in sẵn chương trình thực tập và chuẩn bị tên đề tài.”
 12. TS. Nguyễn Quốc Anh: Ngày 05/8/2019 (14g30). Tại khu tự học cơ sở A-59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3. Thành phần dự: Sinh viên khóa 42 ĐHCQ.