Tư vấn lựa chọn chuyên ngành – Khoa Ngân Hàng

Nhằm giúp sinh viên hiện đang học tập tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiểu rõ hơn về ngành học cũng như định hướng lựa chọn ngành nghề trong tương lai. Khoa Ngân Hàng UEH đã tiến hành tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh lựa chọn chuyên ngành NGÂN HÀNG, NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN đối với sinh viên K45.

Link: https://www.facebook.com/SOB.UEH/videos/632032167393054/?epa=SEARCH_BOX