Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng K27 – TP.HCM

Thông báo về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học – Chuyên ngành TC-NH (Chương trình đào tạo: Ngân hàng THEO HUONG UNG DUNG) Nội dung chi tiết luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng Phụ lục 1: Quy đính cách viết tóm tắt Phụ lục 2: Hướng … Continue reading Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ theo hướng ứng dụng K27 – TP.HCM