Chương trình chi tiết Học kỳ doanh nghiệp; Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn- Khóa 45 ĐHCQ (Chuyên ngành Ngân hàng, Ngân hàng đầu tư, Thị trường Chứng khoán)

  1. Học kỳ doanh nghiệp: Chương trình chi tiết; Phân công GVHD
  2. Thực tập tốt nghiệp: Chương trình chi tiết; Phân công GVHD

Lưu ý: Các bạn sinh viên không phải khóa 45 vui lòng liên hệ với VP khoa Ngân hàng để cập nhật thông tin về đơn vị thực tập/học kỳ DN hoặc cần Khoa hỗ trợ giới thiệu đơn vị TTTN/HKDN. Hạn cuối ngày 01/8/2022.

Đ/C: VP khoa Ngân hàng – Phòng B1-901 – 279 Nguyễn Tri Phương.

Email: khoanganhang@ueh.edu.vn – ĐT: 028 3526 5827