CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG – TECHCOMBANK

Khoa Ngân hàng thông tin đến các bạn sinh viên thông tin Chương trình tuyển dụng tập trung (áp dụng cho sinh viên năm 4 đang tìm kiếm cơ hội việc làm chính thức) của Techcombank.

Chi tiết chương trình vui lòng xem link: https://techcombankjobs.com/chuong-trinh-tuyen-dung-tap-trung-35A51D51/vi