DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN HỌC KỲ DOANH NGHIỆP K45 ĐHCQ – HKC2022

Kính gửi Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên,

Do TS.Nguyễn Thị Thùy Linh có lịch kẹt trong thời gian hướng dẫn.

Khoa Ngân hàng trân trọng thông báo v/v điều chỉnh GVDH cho các sinh viên
– Danh sách điều chỉnh xem tại đây
Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng cập nhật thông tin về việc điều chỉnh này.
Trân trọng,