Điều chỉnh Chương trình thực tập tốt nghiệp Khóa 23.1 LTĐH dành cho sinh viên chuyên ngành Ngân hàng

Căn cứ vào Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 23.1 Liên thông ĐHCQ học kỳ đầu năm 2020 (điều chỉnh), Khoa Ngân hang điều chỉnh Chương trình thực tập tốt nghiệp về thời gian hoàn thành và nộp khóa luận cho sinh viên, Vui lòng xem tại đây

Lưu ý: Văn phòng khoa Ngân hàng đã dời về 279 Nguyễn Tri Phương. Sinh viên nộp khóa luận tại Phòng 901 (lầu 9) 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP. HCM. ĐT liên lạc: 0918 733 647 – Cô Thảo Vy