HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC K28 TP.HCM (HÌNH THỨC ONLINE)

Khoa Ngân hàng xin thông tin đến các anh/chị học viên cao học K.28 TP.HCM và K27 bảo vệ bổ sung Lịch bảo vệ và danh sách bảo vệ: xem chi tiết tại đây

Chú ý: Thông tin về phòng họp bảo vệ online: Hội đồng sẽ thông báo qua email cho học viên trước thời gian bảo vệ 15 phút (sáng 07h45; chiều 13h15). Học viên liên hệ với giảng viên của hôị đồng nếu không vào được phòng họp theo số điện thọai bên dưới. Tất cả học viên điều phải vào phòng họp online vào thời gian 8h00 sáng, 13h30 chiều để hội đồng phổ biến một số nội dung trước khi góp ý. Sau đó mỗi HV sẽ bảo vệ trong thời gian khoảng 15 phút theo lịch.

Hội đồng 1 : Giảng viên: TS. Hoàng Hải Yến (ĐT: 0983396252 ); TS. Nguyễn Quốc Anh (ĐT: 0944116699);

Hội đồng 2 : Giảng viên: PGS.TS Trương Thị Hồng (ĐT: 0903881426); TS. Nguyễn Thanh Phong (ĐT: 0918120907);

Hội đồng 3 : Giảng viên: PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương (ĐT:0913157137); TS. Phan Thu Hiền (ĐT: 0962789615).