Hướng dẫn nộp bài Học kỳ doanh nghiệp; Khóa luận tốt nghiệp (Khóa 44 ĐHCQ; Khóa 23LT)

Thân gửi các bạn sinh viên K44- ĐHCQ; Khóa 23LT

Khoa Ngân hàng thông tin hướng dẫn đến các sinh viên Khóa 44; Khóa 23LT về việc nộp HKDN và KLTN cụ thể như sau:
 Thời gian nộp: Từ ngày 18/10/2021 – 19/10/2021
– Hình thức nộp: Online
 1. Đối với sinh viên đăng ký học phần Học kỳ doanh nghiệp:
     Nộp 02 file (01 file khóa luận tốt nghiệp đã hoàn thiện và 01 file kết quả kiểm tra đạo văn KLTN) qua email cho giảng viên hướng dẫn.
 2. Đối với sinh viên đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp:
      + Nộp 02 file (01 file khóa luận tốt nghiệp đã hoàn thiện và 01 file kết quả kiểm tra đạo văn KLTN) qua email cho giảng viên hướng dẫn.
      + Nộp 01 file word nội dung KLTN không có tên GVHD, không có lời cảm ơn trên hệ thống LMS để Khoa phân GV chấm 2 (Lưu ý: Đặt tên theo đúng quy định: Họ và tên sinh viên _Lớp_ Khóa)
      + Sinh viên kiểm tra thông tin trên Hệ thống LMS- từ ngày 15/10/2021 -17/10/2021. Trường hợp sinh viên không có tên hay không nộp KLTN được trên hệ thống LMS vui lòng liên hệ với thư ký khoa (Cô Thảo Vy – ĐT VPK: 028 35 265 827).
Thân mến.