Khoa Ngân hàng triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp cho sinh viên K.43 chuyên ngành Ngân hàng; Thị trường chứng khoán

Thời gian: 08h, ngày 10/7/2020 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường B1-302 – 279 Nguyễn Tri Phương, Q.5, Q.10, TP.HCM