Lịch bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ của NCS Lê Hoàng Yến Khanh

– Thời gian: 09h00, ngày 13/5/2020 (thứ Tư)
– Địa điểm: B1-901 – VP khoa Ngân hàng –  279 Nguyễn Tri Phương