Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ K.29 Đăk Nông

Khoa Ngân hàng thông tin đến các anh/chị Học viên Cao hoc K29.Đăk nông lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạch sỹ như sau:

– Thời gian: 13h00, ngày 19/9/2021 (Thứ Bảy)

– Địa điểm và hình thức bảo vệ: Online – Hội đồng sẽ gửi link đến học viên trước thời gian bảo vệ.

  1. Danh sách học viên xem tại đây