LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN K43

  • Các bạn sinh viên do TS. Hoàng Hải Yến hướng dẫn vui lòng đến VP Khoa gặp GVHD lúc 17h, ngày 29/7/2020 (thứ Tư) tại B1-901 (Lầu 9)
  • Các bạn sinh viên do TS. Lại Tiến Dĩnh hướng dẫn vui lòng đến VP Khoa gặp GVHD lúc 10h, ngày 31/7/2020 (thứ Tư) tại B1-901 (Lầu 9)
  • Các bạn sinh viên do TS. Phạm Thị Anh Thư hướng dẫn vui lòng đến VP Khoa gặp GVHD lúc 10h, ngày 04/8/2020 (thứ Ba) tại B1-901 (Lầu 9)
  • Các bạn sinh viên do TS. Nguyễn Thanh Phong hướng dẫn sẽ họp online với GVHD lúc 18h, ngày 06/8/2020 (thứ Năm). GV sẽ gửi email phòng họp online đến các bạn.