Lịch gặp GVHD khóa luận tốt nghiệp K.40

– ThS. Phạm Khánh Duy – lúc 14h chiều thứ 6, 22/12, trước thư viện lầu trệt, cơ sở B.

– TS. Lại Tiến Dĩnh – lúc 9h30, ngày 29/12/2017- Tại phòng nghỉ giáo viên (lầu 1- kế bên phòng A.103) – Cơ sở A 

– ThS. Võ Thị Tuyết Anh: lúc 18g ngày 3/01/2018 tại VP khoa (D.204)

– ThS. Cao Ngọc Thủy: lúc 17g30 thứ sáu ngày 05/01/2018 tại VP khoa (D.204)

– TS. Phạm Tố Nga: lúc 17g30 thứ sáu ngày 05/01/2018 tại VP khoa (D.204)

– ThS. Lê Nguyễn Quýnh Hương: 10:00 sáng thứ 2 – 08/01/2018 tại Văn phòng Khoa Ngân hàng tại CS D Trần Quang Khải – Lầu 2.

– TS. Trần Thị Mộng Tuyết: Lúc 10h40 Thứ Sáu (12/01/2018) tại A.401.