Lịch triển khai kế hoạch chương trình chi tiết Học kỳ doanh nghiệp; Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn- Khóa 45 ĐHCQ (Chuyên ngành Ngân hàng, Ngân hàng đầu tư, Thị trường Chứng khoán)

Thân gửi các bạn sinh viên

Khoa Ngân hàng trân trọng thông báo Lịch triển khai kế hoạch chương trình chi tiết Học kỳ doanh nghiệp; Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn- Khóa 45 ĐHCQ (Chuyên ngành Ngân hàng, Ngân hàng đầu tư, Thị trường Chứng khoán), theo lịch cụ thể:

Do tính chất quan trọng đề nghị sinh viên đăng ký học phần HKDN và TTTN tham gia đầy đủ.

Trân trọng,