Lịch triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập – Khóa 39 ĐHCQ (Chuyên ngành Ngân hàng và Chứng khoán)

  1. Lớp NH CLC – K.39 ĐHCQ:
  • Thời gian: 15h00 Thứ Bảy ngày 17/12/2016
  • Địa điểm: Phòng B.201 – Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM
  1. Lớp CK & NH – K.39 ĐHCQ:
  • Thời gian: 17h00 Thứ Bảy ngày 17/12/2016
  • Địa điểm: Hội trường B.322 – Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM

Do tính chất quan trọng của việc thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp, đề nghị các bạn sinh viên tham dự đầy đủ và có mặt đúng giờ.