NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG 2018 – SACOMBANK

Khoa Ngân hàng trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên K.40 thông tin "NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG 2018 – SACOMBANK". Do Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên – UEH phối hợp với Sacombank tổ chức, cụ thể như sau:

►Thời gian: 7:30 Thứ 7, ngày 23.09.2017

 

► Địa điểm: Hội trường A.103, 59C Nguyễn Đình Chiểu Q.3

 

► Link ngày hội: 

http://tthtsv.ueh.edu.vn/ttvtn-sacombank-2018.html

https://www.facebook.com/TTHTSV.UEH/posts/483478352012739

 

► Link đăng ký: https://tinyurl.com/TTVTN2018