NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG 2019 – SACOMBANK

Khoa Ngân hàng trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên Khoa Ngân hàng thông tin NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG 2019 – SACOMBANK. Đây là chương trình để tuyển các bạn đi thực tập vào kỳ sau.

Thời gian: 8:00 Thứ 7, ngày 29.09.2018
Địa điểm: Phòng A.103, 59C Nguyễn Đình Chiểu Q.3
 
► Link thông tin ngày hội: 
► Link đăng ký: goo.gl/4ZPb8x