Thông báo Khoa Ngân hàng triển khai thực tập tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học chính quy chuyên ngành Ngân hàng và Chứng khoán K39 đợt 2:

  • Thời gian: Ngày 17/7/2017 (13g30)
  • Địa điểm: Phòng D.101 – Cơ sở D Số 196 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM
  • Nội dung: Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp.