Thông tin tuyển dụng của Ngân hàng VietBank

Khoa Ngân hàng trân trọng thông báo đến các Anh/Chị cựu sinh viên Khoa thông tin tuyển dụng của Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank) cho vị trí Nhân viên/Chuyên viên kinh doanh