Thư mời tham gia viết bài hội thảo “Phát triển thị trường mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại Việt Nam”

Trong xu thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế hiện nay, xử lý nợ xấu đóng vai trò quan trọng quyết định sự ổn định hệ thống tài chính quốc gia. Với nhiều nỗ lực thực hiện cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu vẫn là bài toán nan giải còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết. Các khoản  nợ xấu cần phải  mua bán trên thị trường chứ không thể trông chờ vào sự giải cứu của VAMC. Ngày 21/6/2017 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 42/2017/QH14 “ Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng”, đây là nền tảng pháp lý quan trọng để xây dựng cơ chế xử lý nợ xấu hiệu quả nhằm giải quyết các vướng mắc đang tồn tại, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế.

         Đó là lý do Khoa Ngân hàng cùng với Tạp chí Phát triển kinh tế, và Viện Nghiên cứu Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học:

    “PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI VIỆT NAM

Thời gian: vào  08g30 – 12g30  ngày 20/12/2017

Địa điểm:  Phòng A.205 – Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q.3

Ban Tổ chức trân trọng kính mời đại diện quý đơn vị là các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia làm việc trong các NHTM, công ty chứng khoán, các định chế tài chính, nghiên cứu sinh, và học viên cao học quan tâm tham gia viết bài tham luận.

Đề tài tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau:             

          (1) Tình hình nợ xấu và xử lý nợ xấu tại các NHTM Việt Nam;

          (2) Sự cần thiết phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế;

          (3) Kinh nghiệm phát triển thị trường mua bán nợ và xử lý nợ xấu ở các nước trên thế giới;

          (4) Điều kiện cần thiết phát triển thị trường mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại Việt Nam;

          (5) Gợi ý chính sách phát triển thị trường mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại Việt Nam;

          (6) Các vấn đề khác có liên quan.

 Yêu cầu về hình thức của bài viết:

  •  Độ dài bài viết từ 5,000 đến 10,000 từ không kể danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.
  • Các mục tối thiểu: (1) Tên bài viết; (2) Tên tác giả nhóm tác giả và đơn vị công tác (nếu có); (3) Tóm tắt: 300 – 500 từ; (4) Từ khóa: 01 – 05 từ; (5) Kết quả nghiên cứu, thảo luận và hàm ý chính sách; (6) Danh mục tài liệu tham khảo. Tùy theo phương pháp nghiên cứu bài viết có thêm các mục viết khác thích hợp.
  • Đinh dạng bài viết: trang A4, Microsoft Word, font chữ Unicode “Times New Roman”, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5.
  • Thời gian nhận bài: trước ngày 25/11/2017 theo email: sob@ueh.edu.vn
  • Bài viết có thể lựa chọn đăng trên Tạp chí Phát triển kinh tế nếu thỏa mãn tiêu chuẩn

Bài viết sẽ được phản hồi trước ngày 6/12/2017. Thời gian đăng ký tham dự hội thảo từ ngày 7/12/2017 đến ngày 16/12/2017

Thông tin chi tiết hoặc phản hồi xin vui lòng liên hệ TS. Hoàng Hải Yến (yenhh@ueh.edu.vn, điện thoại: +84 983396252), TS. Phạm Thị Anh Thư (ptanhthu@ueh.edu.vn, điện thoại: +84 903849303) hoặc VP khoa Ngân hàng -Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (phòng D204, 196 Trần Quang Khải, Quận 1, Tp.HCM, điện thoại: +84 28 35265827)

Ban tổ chức rất mong nhận được bài viết của các nhà nghiên cứu, giảng viên, đại diện các đơn vị, nghiên cứu sinh và học viên.

          Trân trọng

TM BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Thùy Linh