Triển khai Học kỳ doanh nghiệp và Thực tập tốt nghiệp 2021 (K44& K23LT- ĐHCQ)

Khoa Ngân hàng trong trọng thông báo đến các bạn sinh viên tham gia Học kỳ doanh nghiệp và Thực tập tốt nghiệp 2021 (K44& K23LT- ĐHCQ)

  1. Về việc triển khai Học kỳ doanh nghiệp và Thực tập tốt nghiệp 2021. Chi tiết xem tại đây

2. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn:

3. Thư ngỏ thực hiện HKDN và TTTN cho các bạn sinh viên tự xin chỗ thực tập trong điều kiện dịch bệnh. Xem tại đây.

4. Giấy giới thiệu thực tập – Sau khi hết thời gian giản cách xã hội thư ký Khoa sẽ chuyển cho lớp Trưởng phát.

5. Các bạn cần hỗ trợ thông tin về HKDN và TTTN vui lòng gửi email về khoa NH: khoanganhang@ueh.edu.vn.

Trân trọng,