Triển khai Học kỳ doanh nghiệp và Thực tập tốt nghiệp 2021 (K44& K23LT- ĐHCQ)

Khoa Ngân hàng trong trọng thông báo đến các bạn sinh viên tham gia Học kỳ doanh nghiệp và Thực tập tốt nghiệp 2021 (K44& K23LT- ĐHCQ)

  1. Về việc triển khai Học kỳ doanh nghiệp và Thực tập tốt nghiệp 2021. Chi tiết xem tại đây

2. Chương trình về Thực tập tốt nghiệp, Học kỳ doanh nghiệp. Chi tiết xem tại đây

3. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn:

4. Thư ngỏ thực hiện HKDN và TTTN cho các bạn sinh viên tự xin chỗ thực tập trong điều kiện dịch bệnh. Xem tại đây.

5. Giấy giới thiệu thực tập – Sau khi hết thời gian giản cách xã hội thư ký Khoa sẽ chuyển cho lớp Trưởng phát. Nếu các bạn cần gấp giấy GTTT để nộp cho đơn vị xin thực tập vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin bên dưới gửi vào email khoa NH, Thư ký khoa sẽ chuyển Giấy GTTT bản scan cho bạn trước qua email.

  •  Họ tên
  • Ngày sinh, nơi sinh
  • Lớp
  • Chuyên ngành
  • Khóa
  • Hệ
  • Đơn vị thực tập

6. Các bạn cần hỗ trợ thông tin về HKDN và TTTN vui lòng gửi email về khoa NH: khoanganhang@ueh.edu.vn.

Trân trọng,