Triển khai kế hoạch thực tập – Khóa 20B LTĐHCQ và Khóa 18 VB2 ĐHCQ

  • Thời gian: Ngày 27/6/2017 (17g45)
  • Địa điểm: Phòng B.111 – Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
  • Nội dung: Triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập.