Khai giảng các chuyên đề của khóa học “Chuyên viên ngân hàng hiện đại”

🎬🎬🎬 KHAI GIẢNG CÁC CHUYÊN ĐỀ CỦA KHÓA HỌC “CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI” THÁNG 5 NĂM 2017 🎬🎬🎬

– Khoá “Kế toán ngân hàng thực hành”: học tối 2,4,6 từ 3/5 – 19/5 (8 buổi)
– Khoá “Thanh toán quốc tế thực hành”: học tối 2,4,6 từ 3/5 – 15/5 (6 buổi)
– Khoá “Thẩm định tín dụng thực hành”: học tối 3,5,7 từ 4/5 – 20/5 (8 buổi)
– Khoá “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại thực hành”: học tối 3,5,7 từ 4/5 – 20/5 (8 buổi)
– Khoá “Kinh doanh ngoại hối thực hành”: học tối 3,5,7 từ 4/5 – 16/5 (6 buổi)

🏪🏪🏪 Thời gian học: tháng 5/2017 (tối 2,4,6 hoặc tối 3,5,7 từ 18g00 đến 20g30)

🎯🎯🎯 Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

🗞🗞🗞 Học viên được cấp Chứng chỉ của trường Đại học Kinh tế TP.HCM sau khi hoàn thành từng chuyên đề.

💥💥💥 Sau khi tích lũy đủ chứng chỉ của 5 chuyên đề, học viên sẽ được cấp chứng chỉ khóa “Chuyên viên ngân hàng hiện đại” và 📴📴📴 hoàn lại tiền mặt 20% tổng học phí của 5 chuyên đề.

💲💲💲 Chính sách học phí: Giảm giá 10% cho nhóm từ 3 học viên trở lên, 5 học viên đăng ký và đóng học phí sớm nhất
💰Chuyên đề Kế toán ngân hàng, Thẩm định tín dụng, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: học phí 1.500.000 đồng
💰Chuyên đề Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngoại tệ: 1.200.000 đồng

Liên hệ: ✉✉✉ ttnhck@ueh.edu.vn, 📲📲📲 0908.005.085 (Ms. Thủy)

📌📌📌 Link đăng ký khóa học http://bit.ly/2oddB8g

🏛🏛🏛 Thông tin đóng học phí:
Chủ tài khoản : Trung tâm bồi dưỡng, tư vấn Ngân hàng – Chứng khoán
Số tài khoản : 0024100000086008
Tại Ngân hàng : TMCP Phương Đông – Chi nhánh Chợ Lớn
Nội dung : hovaten_Hoc phi lop ……….., KG 5.2017