Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ

KDTT

 

BỘ MÔN KINH DOANH TIỀN TỆ

 

I. Giới thiệu

Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ trực thuộc khoa Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

         Hầu hết các giảng viên của Bộ môn là những giảng viên đã tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế trong và ngoài nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Bộ môn của chúng tôi bao gồm các thành viên như sau:


1. TS. Hoàng Hải Yến – Trưởng Bộ môn KDTT

2. ThS. Dương Tấn Khoa – Phó trưởng bộ môn KDTT

3. TS. Lại Tiến Dĩnh

4. ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

5. PGS. TS Hoàng Đức

6. PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

7. TS. Phạm Tố Nga

8. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

9. TS. Nguyễn Thanh Phong

10. TS. Lê Tấn Phước

11. ThS. Cao Ngọc Thủy

 

KDTT2


II. Các môn học do Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ đảm trách :

1. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại

Môn học này giúp sinh viên hiểu biết các hoạt động Ngân hàng thương mại, thông qua các nghiệp vụ chủ yếu ở Việt Nam. Mục tiêu của môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về Ngân hàng thương mại và Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại như : Huy động vốn, cho vay, thấu chi, chiết khấu giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng , thanh toán qua tài khoản và một số dịch vụ khác của NHTM. Với những kiến thức có được sinh viên tốt nghiệp ra trường dễ dàng tiếp cận các công việc tại các Ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán, các doanh nghiệp

2. Thẩm định tín dụng

Môn học này giúp sinh viên hiểu được qui trình thẩm định tín dụng của ngân hàng đối với cá nhân và tổ chức để ngân hàng cấp tín dụng cho cá nhân, tổ chức khi thỏa mãn các yêu cầu và qui định do ngân hàng đưa ra.

3. Nghiệp vụ Ngân hàng trên thị trường chứng khoán

Môn học này giúp sinh viên hiểu được các nghiệp vụ của ngân hàng trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam.