Lịch gặp GVHD – K.39 ĐHCQ

STT GVHD THỜI GIAN NGÀY ĐỊA ĐIỂM
1 PGS.TS. Võ Xuân Vinh 10 – 10.30 AM 09/01/2017 Lầu 3, CFVG, cơ sở C, 91 Đường 3/2.
2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 11 AM 09/01/2017 B.121