Lịch gặp sinh viên – K. 39 ĐHCQ của GVHD Nguyễn Thị Hồng Nhung

Mời sinh viên do Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn gặp cô theo lịch như sau:

  • Thời gian: 16h30 thứ Hai, ngày 13/02/2017
  • Địa điểm: tại B.112 (CS.B)