Lịch gặp sinh viên thực tập: K13-VB2 và K15-LTĐH (đợt 2)

– ThS. Nguyễn Quốc Anh gặp sinh viên lúc 17g15 ngày 25/8/2012 (thứ 7) tại Văn phòng khoa Ngân hàng (Phòng B.119, 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10) 

 

– PGS.TS. Hoàng Đức gặp sinh viên lúc 08g00 ngày 17/8/2012 (thứ 6) tại Văn phòng khoa Ngân hàng (Phòng B.119, 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10)

 

– PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương gặp sinh viên lúc 17g30 ngày 15/8/2012 (thứ 4) tại Văn phòng khoa Ngân hàng (Phòng B.119, 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10)

 

– Thầy Nguyễn Phúc Cảnh gặp sinh viên lúc 11g30 ngày 11/8/2012 (thứ 7) tại Văn phòng khoa Ngân hàng (Phòng B.119, 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10)

 

– Cô Cao Ngọc Thủy gặp sinh viên lúc 17g15 ngày 17/8/2012 (thứ 6) tại Văn phòng khoa Ngân hàng (Phòng B.119, 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10)

 

– ThS. Võ Thị Tuyết Anh gặp sinh viên lúc 17g30 ngày 17/8/2012 (thứ 6) tại Văn phòng khoa Ngân hàng (Phòng B.119, 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10)

 

– ThS. Nguyễn Quốc Anh gặp sinh viên lúc 17g30 ngày 11/8/2012 (thứ 7) tại Văn phòng khoa Ngân hàng (Phòng B.119, 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10)

 

– Thầy Nguyễn Trung Thông gặp sinh viên lúc 17g30 ngày 15/8/2012 (thứ 4) tại Văn phòng khoa Ngân hàng (Phòng B.119, 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10)