Vi

GIỚI THIỆU

“Khoa Ngân hàng (School of Banking) – trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 2003, nhằm mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam. Khoa Ngân hàng tập trung vào đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Khoa Ngân hàng cung cấp các chương trình đào tạo có chất lượng cao cho cả bậc đại học và sau đại học. Đồng thời, khoa Ngân hàng cũng luôn gắn kết chặt chẽ giữa kiến thức và thực tế thông qua chương trình hợp tác giảng dạy kết hợp …” 

NGHIÊN CỨU - HỢP TÁC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

0

BÀI BÁO QUỐC TẾ

0

TOP 1 NCKH

0

SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP

0 +

GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

ĐỐI TÁC