Saturday, 23/09/ 2023 17:17:15

Talk show cơ hội nghề nghiệp của Sinh viên Chất lượng cao Ngân hàng

Kiến thức cuộc sông

The best investment you can make, an investment in yourself... The more you learn, the more you'll earn

-Warren Buffett-

Sự kiện

Hội thảo “Why do we need research? & What is research...

Với mong muốn truyền cảm hứng trực tiếp để động viên giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học tham gia vào...

JOINT ENTERPRISE UNIVERSITY LEARNING: University Of Economics Ho Chi Minh City...

From 15th to 19th September 2022, nine Partners from European – Italy, United Kingdom, Czech Republic, and Lithuania – and Asian countries – China...

Chuỗi nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực tiếng...

Ngày 25/8, Ban Học tập - Nghiên cứu Khoa học - Quan hệ Quốc tế Đoàn Khoa Ngân hàng đã tổ chức thành công...

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ