Monday, 25/10/ 2021 20:10:28

Talk show cơ hội nghề nghiệp của Sinh viên Chất lượng cao Ngân hàng

TƯ VẤN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NGÂN HÀNG

The best investment you can make, an investment in yourself... The more you learn, the more you'll earn

-Warren Buffett-

Sự kiện

Chia sẻ với sinh viên đại học UEH – Khoa Ngân...

Bấm vào để xem.  

Workshops: Digital Marketing – Tiếp cận dành cho banker

Thân gửi Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị NCS, Học viên cao học và các bạn sinh viên - Khoa Ngân hàng. Khoa Ngân hàng...

Kết quả giải thưởng Seminar Banking and Banker in digital era

Ngày 24/09/2021, seminar với chủ đề "Banking and banker in digital era" đã được tổ chức online với hơn 400 sinh viên và khách...

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ