Wednesday, 18/05/ 2022 06:26:16

Talk show cơ hội nghề nghiệp của Sinh viên Chất lượng cao Ngân hàng

Kiến thức cuộc sông

The best investment you can make, an investment in yourself... The more you learn, the more you'll earn

-Warren Buffett-

Sự kiện

THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ...

THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI NỔI (ICECH 2022) Với mong muốn cung cấp một diễn...

Tọa đàm nghiên cứu kỳ 3: “Go green when you are...

Tọa đàm nghiên cứu kỳ 3: “Go green when you are pinned: Do climate action plans work? Evidence from Chinese firms” 19 tháng 04 năm...

Seminar SRS2022 kỳ 2: “Does corruption impact the demand for bank...

Trong khuôn khổ Chuỗi tọa đàm Khoa học năm 2022, ngày 04/04 vừa qua, Khoa Ngân hàng, Trường Kinh doanh UEH đã tổ chức...

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ