Friday, 24/03/ 2023 20:47:28

Đội ngũ giảng viên

THÔNG BÁO CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN HKDN, TTTN K44

Cô Lê Nguyễn Quýnh Hương thông báo nhóm SV do cô hướng dẫn: vui lòng truy cập LMS vào Khóa học "HKDN &...

Ban Lãnh đạo khoa Ngân Hàng – Năm 2020

Ban Lãnh đạo Khoa Ngân Hàng Hoàng Hải Yến Trưởng khoa ĐT: 028.35.265827 DĐ: 0983.396.252 Email: yenhh@ueh.edu.vn   ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng khoa ĐT: 028.35.265828 DĐ: 0909243600 Email: tankhoa@ueh.edu.vn Phân công Ban Lãnh Đạo (File đính kèm)

Thông báo gặp học viên cao học do TS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh hướng...

Thông báo lịch hẹn hướng dẫn viết đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên Cao học do TS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh...

Lịch gặp sinh viên – K. 39 ĐHCQ của GVHD Nguyễn Thị Hồng Nhung

Mời sinh viên do Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn gặp cô theo lịch như sau: Thời gian: 16h30 thứ Hai, ngày 13/02/2017 ...

Bộ phận Thư ký khoa

Bảng phân công nhiệm vụ

Lịch gặp GVHD – K.39 ĐHCQ

STT GVHD THỜI GIAN NGÀY ĐỊA ĐIỂM 1 PGS.TS. Võ Xuân Vinh 10 - 10.30 AM 09/01/2017 Lầu 3, CFVG, cơ sở C, 91 Đường 3/2. 2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 11 AM 09/01/2017 B.121 ...

Lịch gặp GVHD – Khóa 39 ĐHCQ

Thông tin chi tiết

Lịch gặp GVHD K39 ĐHCQ học kỳ đầu 2017

Giảng viên hướng dẫn Thời gian Ngày Địa điểm PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương 17g00 5/1/2017 B.121 ThS. Nguyễn Trung Thông 11g30 3/1/2017 B.121 ThS. Nguyễn Phúc Cảnh 10g00 3/1/2017 B.119 TS. Hoàng Hải Yến  16g30 3/1/2017 C33 trường Dự bị đại...

Thông báo gặp học viên cao học do TS. Trần Thị Mộng Tuyết hướng...

Học viên Cao học được Cô Tuyết hướng dẫn Luận văn CH (năm 2016) sẽ họp vào lúc 16h30 ngày Thứ Ba 06/9 tại...
NHQT

Bộ môn Ngân hàng Quốc tế

BỘ MÔN NGÂN HÀNG QUỐC TẾ I. Nhân sự của Bộ môn của chúng tôi bao gồm các thành viên như sau: 1. PGS. TS. Trương...