Monday, 30/01/ 2023 09:00:32

Đội ngũ giảng viên

Lịch GVHD gặp sinh viên thực tập, Khóa 16B Văn bằng 2 và Khóa...

Giảng viên khoa Ngân hàng gặp sinh viên thực tập Khóa 16B Văn bằng 2 và Khóa 19 Liên thông ĐHCQ, đợt 1 năm...

Thông báo gặp học viên cao học do TS. Phạm Tố Nga hướng dẫn...

Học viên cao học do TS. Phạm Tố Nga hướng dẫn, vui lòng gặp Cô Nga vào lúc 08g00 sáng Thứ Bảy 22.8.2015 tại...

Lịch giảng viên hướng dẫn gặp sinh viên thực tập khóa 37 hệ ĐHCQ...

Lịch giảng viên hướng dẫn gặp sinh viên thực tập khóa 37 hệ ĐHCQ (đợt 2), tháng 8/2015 như sau:      - TS....

Thông báo gặp học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do...

Học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương hướng dẫn cần trao đổi về luận văn...

Lịch GVHD gặp SV khóa 16 Văn bằng 2 và khóa 18 Liên...

Địa điểm: Phòng B.119, B.121: 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10                 Phòng A.103      ...

Thông báo gặp học viên cao học khóa K23 do TS. Trần Thị Mộng...

Học viên cao học khóa K23 do TS. Trần Thị Mộng Tuyết hướng dẫn, vui lòng gặp Cô Tuyết lúc 15g00 Thứ Bảy 25/7/2015...

Thông báo gặp học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do...

Học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương hướng dẫn cần sửa đề cương, vui lòng...

Thông báo gặp học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do...

PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương gặp học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) vào buổi sáng Chủ Nhật 21/6/2015 tại phòng...

Lịch người hướng dẫn khoa học gặp học viên cao học

Cơ sở: 279 Nguyễn Tri Phương - Quận 10   STT Người hướng dẫn khoa học ...

Thông báo gặp sinh viên K37 ĐHCQ do ThS. Nguyễn Quốc Anh hướng dẫn

ThS. Nguyễn Quốc Anh gặp sinh viên Khóa 37 - ĐHCQ vào lúc 16g45 Thứ Năm 02/4/2015 tại phòng B.121, 279 Nguyễn Tri Phương...